logo

Skolekretsen som fikk navnet Kvannli skolekrets kom i 1929, den bestod av bygdene Nordli, Leirbakkmo og Kvannli, som blei utskilt fra Grasmyrskogen skolekrets.
I 1937 innstilte Lenvik skolestyre på at elevene fra denne kretsen skulle overføres til Grasmyr skole, hvor det også skulle bygges internat.
Dette blei det protestert kraftig imot fra Kvannli skolekrets, da de gikk inn for at det skulle bygges en ny skole i kretsen. Det ble argumentert med at en ny skole i Kvannlia ville gi fordeler for Høgli, som da var med i Laksfjord skolekrets.
Skolen var tenkt bygd ved krysset mellom Tverrveien og Grasmyrskogveien.
Men det kom aldri noen skole i kretsen.
kart1


I den første tiden gikk elevene fra Kvannli skolekrets på skolen i Grasmyrskogen.
Denne skolen ble bygd i 1863 og var den tredje skolestua som blei bygd i Lenvik kommune.Skolestua på Tømmerelvbakken i Grasmyrskogen var i brukt som skole i hele 90 år, fram til 1953, og den 135 år gamle værslitte og grå bygninga står fortsatt i 1999.

Før første verdenskrig var det ikke veiforbindelse mellom bygdene, slik at elevene måtte gå til skolen hvor de måtte krysse flere elver. Om våren og på høsten, kunne det være langvarig fravær på elevene fra Kvannlia, en årsak til dette kunne være stor vannstand i elvene.

Etter 66 år, i 1929 fikk elevene kortere vei til skolen, da familien Pedersen på gården Verselvmo i Kvannlia, leide ut finstua til skole. Læreren fikk et rom på loftet.

I årene 1951 til 1953 blei elevene overført til Grasmyr skole (13 elever) og til Øverbotn skole i Tranøy kommune (7 elever). Grasmyr skole stod ferdig i 1907, og var i bruk fram til 1957. I 1964 blei skolen revet og oppført i Midnattsli som bygdehus.

Fra skoleåret i 1953 gikk elevene på Skognes skole, dette varte i 16 år, da elevene i 1969 blei overført til Silsand skole. Denne skolen ble tatt i bruk første gang i 1957.Kilde: Silsand Barneskole 40 år, av Oddmar Mathiassen, 1997.